Du er her:

Litt om kvalitetssiden

 

Bodø kommune vil styrke arbeidet med kvalitet i Bodøskolen for å fremme en positiv læringsutvikling og godt læringsmiljø.

Hensikten med kvalitetssiden

Å gi den enkelte skole et verktøy for å måle kvalitetsutviklingen over tid basert på noen utvalgte paramenter, med utgangspunkt i elevens grunnleggende ferdigheter og deres læringsmiljø. Kvalitetssiden gir den enkelte skole en indikasjon av ståsted som benyttes i den videre jobbingen for å utvikle "kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge", jf. visjonen i Bodø kommunes skolestrategi.

Hva viser kvalitetssiden?

  • Nasjonale prøver - lesing, regning og engelsk
  • Elevundersøkelsen om sosial trivsel
  • Annet kvalitetsfremmende arbeid i skolen

Bodø kommune har valgt å vise de ovennevnte områdene fordi dette er noen av Bodøskolenes satsningsområder i de neste årene. (Se nedenfor)

Bodø kommune har siden 2013 deltatt i den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling – motivasjon og mestring for bedre læring» (SKU). Målet er motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, relevant og variert undervisning, og alle skolene i kommunen er med på dette. På bakgrunn av resultater fra ulike analyser og undersøkelser som skolen og elevene har gjennomført, identifiserer hver skole et satsningsområde innenfor klasseledelse, samt en av de grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving og regning).

Fra høsten 2015 er Skjerstad oppvekstsenter, sammen med de andre fådelte skolene i kommunene, med i denne satsinga. På bakgrunn av våre resultater fra ulike analyser og undersøkelse, har vi valgt å jobbe med vurdering for læring (klasseledelse) og regning (grunnleggende ferdighet).