Du er her:

Periodeplaner

Her kan du laste ned gjeldende periodeplan.

Barnehagen gir ut to periodeplaner i løpet av barnehageåret (høst-vår). I disse planene blir det beskrevet hvilke fokusområder vi jobber med og vi knytter disse opp mot rammeplanen. Vi har også bakerst i periodeplanen en grov oversikt over aktiviteter denne perioden.

Klikk her for å laste ned periodeplan høsten 2013.