Du er her:

FAU

FAU 2018-2019

 

Trinn

Representant

Vara (for 1 år)

Barnehagen

Katrine N. Øien

Linda Kaspersen

Margrethe Kilvik

 

Småtrinn

Monica Johansen (for 1 år)

Eirin Finstad (for 2 år)

Julie Hugdal

 

Mellomtrinn

Rina Nicolaisen (for 1 år)

Maren Lundal (for 2 år)

Magnus Storå

 

Ungdomstrinn

June Kaspersen(var ikke på valg i år)

Anita Andreassen (for 2 år)

Kim F. Andreassen

 

 

  

Leder: Monica Johansen

Nestleder: Rina Nicolaisen

Sekretær: Anita Andreassen

Repr. til samarbeidsutvalget (SU): Monica J. (skolen), Linda K. (barnehagen)

Skolemiljøutvalg (SMU): Monica J. og June

Kommunalt FAU: Monica J. og Rina