Du er her:

Resultater Elevundersøkelsen - SOSIAL TRIVSEL

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevens læringsmiljø og gjennomføres på 7. og 10. trinn.

Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevens subjektive opplevelse av hvordan de trives på skolen. Indeksen består av følgende spørsmål:

  • Trives du godt på skolen?
  • Trives du sammen med elevene i gruppa/ klassen din?
  • Trives du i friminuttene/ fritimene?

Skjerstad oppvekstsenter har få elever på trinnene noe som, av personvernhensyn, gjør at tallene fra elevundersøkelsen ikke blir offentliggjort. Vi bruker derfor resultatet internt på skolen og i samarbeid med heimen.