Du er her:

Kvalitetssiden

Bodø kommune vil styrke arbeidet med kvalitet i Bodøskolen for å fremme en positiv læringsutvikling og godt læringsmiljø.

Hensikten med kvalitetssiden

Å gi den enkelte skole et verktøy for å måle kvalitetsutviklingen over tid basert på noen utvalgte paramenter, med utgangspunkt i elevens grunnleggende ferdigheter og deres læringsmiljø. Kvalitetssiden gir den enkelte skole en indikasjon av ståsted som benyttes i den videre jobbingen for å utvikle "kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge", jf. visjonen i Bodø kommunes skolestrategi.

Hva viser kvalitetssiden?

  • Nasjonale prøver - lesing, regning og engelsk
  • Elevundersøkelsen om sosial trivsel
  • Annet kvalitetsfremmende arbeid i skolen